अछामी गजल |आजको साहित्य

 डम्बर बोगटी

झक्या-झक्या रुख हल्लाया जसो
भुइँना केई नाई रुख हल्लाया जसो

तुल लायाका भन्ना गडाकुनि हेद्दा
कुर्सिउनि मस्तै सुख फलाया जसो

अलमल भइगइ छ्यान पाइएन
खस्या-मस्या मुख चलाया जसो

अछाम

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Back to top button