आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि अछामका कुन स्थानीय तहमा कति बजेट ?

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि अछामका १० पालिकाकाे बजेट :

१. कमलबजार नगरपालपका ३४ कराेड ९० लाख ।

२. पञ्चदेवल बिनायक नगरपालिका ३७ कराेड ६ लाख ।

३. मंगलसेन नगरपालिका ४२ कराेड ५८ लाख ।

४. साफेबगर नगरपालिका ५३ कराेड ५४ लाख ।

५. चाैरपाटी गाउपालिका ३२ कराेड १८ लाख

६. ढकारी गाउपालिका २७ कराेड ६६ लाख ।

७. तुर्माखाद गाउपालिका ३५ कराेड २३ लाख ।

८. बान्निगढी जयगढ गाउपालिका २५ कराेड १८ लाख ।

९. मेल्लेख गाउपालिका ३२ कराेड ६० लाख ।

१०. रामाराेशन गाउपलिका ३७ कराेड ४१ लाख ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Back to top button